BULUŞLAR

DOKTORUMUZUN BULUŞLARI

Uzm. Dr. Yakup Balaban

  1. Mitral balon ve transkateter aort kapak replasmanında kullanılacak akımı durdurmayan yeni bir balon dizaynı.
  2. (Patent Başvurusu)Koroner girişimlerde yeni bir klavuz kateter dizaynı. (Patent Başvurusu)
  3. Yeni bir kalp pompası projesi. (Patent Başvurusu)
  4. Femoral yoldan yeni geliştirilen karotis kateteri ile görüntüleme
  5. Bilekten her iki karotis damarlarına anjiyografi, yeni geliştirilen kateterle görüntüleme.(1000 hasta ve üzeri) (Patent Başvurusu)
  6. “Balaban Sendromu” Dünyada LAD nin LIMA dan çıktığı ilk olgunun keşfi. (Bir sendrom olarak tanımlanması talep edildi.)
  7. Delik balonla lokal perlinganit yöntemi.(Patent Başvurusu)
  8. Delik balon yöntemiyle gerçek lümen testi. (Patent Başvurusu)